Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Τελετή απονομής

Ευδοκία Πεχλιβανίδη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 188), e-mail: epechlivanidi@boussias.com

Πληροφορίες & υποψηφιότητες

Γιάννης Τσαλίκης, κιν.: 6932 485496, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 210), e-mail: jtsalikis@boussias.com

Χορηγίες

Μαρίνα Καφέζα, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 252), e-mail: mkafeza@boussias.com

Ειρήνη Προεστάκη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 388), e-mail: iproestaki@boussias.com

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Plant Magazine

Με την τιμητική Υποστήριξη

ΚΑΠΕ
Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων