Κριτική Επιτροπή

Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής έχουν επιλεγεί με κριτήριο το επαγγελματικό & επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία & εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης.

Δρ. Γιώργος Αγερίδης

Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής, Δ/ντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

Δρ. Γιώργος Αγερίδης

Ο Δρ. Γιώργος Αγερίδης είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, (ΕΛΙΝΗΟ) και Διευθυντής της Διεύθυνσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Είναι Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Είναι Διευθυντής της Διεύθυνσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012 ήταν επίσης αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Είναι Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Έχει εργαστεί στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος ως σύμβουλος στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Για πολλά χρόνια ήταν πραγματογνώμονας σε ασφαλιστικές εταιρίες.

Ήταν Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας – ΕΣΣΗΘ, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοίκησης Παραγωγής – ΕΙΔΙΠ, της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΕΕΔΕ και από τον Μάρτιο του 2013 είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων – ΕΛΙΝΗΟ.

Αλέξανδρος Αλιβιζάτος

General Manager Redex

Αλέξανδρος Αλιβιζάτος

Ο κος Αλιβιζάτος είναι Γενικός Διευθυντής της Redex ΑΕ, εταιρίας του Ομίλου Κοπελούζου.

Από το 2003 έως το 2006 εργάστηκε ως Project Manager και Operations Analyst στην DHL Hellas. Από το 2006 έως το 2009 κατείχε τη θέση του Property Manager στον Όμιλο Κοπελούζου. Το 2009 μετακινήθηκε εσωτερικά του Ομίλου στην εταιρία Redex ως Finance & Operations Manager και το 2011 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Παράλληλα, από το 2013 είναι ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Σωματείου Facility Management (HFMA) και μέλος ΔΣ εταιρίας του κλάδου τουρισμού.

Ο κος Αλιβιζάτος είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Management με ειδίκευση στα Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο του Bath.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της ΕΑΣΕ (Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων) και συμμετέχει στο Kappa Initiative.

Κωνσταντίνος Βασιλικός

Πρόεδρος, Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών υδροηλεκτρικών Έργων

Κωνσταντίνος Βασιλικός

O Κωνσταντίνος Βασιλικός είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και εκλεγμένος πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων. Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ιδιαίτερα Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, καθώς και σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και χάραξης ενεργειακής πολιτικής.

O Κωνσταντίνος Βασιλικός είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ιδιαίτερα Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, καθώς και σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και χάραξης ενεργειακής πολιτικής. Έχει διατελέσει συνεργάτης του ΚΑΠΕ την περίοδο 1995-2005 ως Υπεύθυνος των Τμημάτων Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων και Υποστήριξης Ενεργειακής Πολιτικής. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση πλήθους ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και επιστημονικών και τεχνολογικών διακρατικών συνεργασιών και έχει δημοσιεύσει δεκάδες επιστημονικές εργασίες σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια. Διετέλεσε μέλος ειδικής ομάδας εργασίας του ΥΠΕΚΑ για την σύνταξη σχεδίου μεταρρύθμισης του μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ, μέλος ειδικών επιτροπών του ΥΠΕΝ και μέλος μητρώων αξιολογητών επενδυτικών προτάσεων. Σήμερα είναι πρόεδρος εταιρείας συμβούλων σε ενεργειακά θέματα, μέλος πλήθους επαγγελματικών οργανισμών και συνδέσμων και από το 2015 εκλεγμένος πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων.

Δρ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε, Αντιδήμαρχος Βριλησσίων

Δρ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης

Ο κ. Βαφειάδης είναι Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με αρμοδιότητες τα διεθνή έργα και την ανάπτυξη της εταιρίας. Εργάζεται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε σύνθετα έργα πληροφορικής, με έμφαση στο χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς και στο σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.

Ο Κωνσταντίνος Βαφειάδης είναι διπλωματούχος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1997), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος M.Sc. in Advanced Chemical Engineering από το Imperial College London (1998) και διδακτορικού διπλώματος Ph.D. in Control Engineering από το City University London (2003). Εργάζεται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε σύνθετα έργα πληροφορικής, με έμφαση στο χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς και στο σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Είναι εκλεγμένο Μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ) από το 2005, Β’ Αντιπρόεδρος από το 2007 και Πρόεδρος στις εκλογές του 2010 και του 2013 και εκλεγμένος στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Είναι Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με αρμοδιότητες τα διεθνή έργα και την ανάπτυξη της εταιρίας. Το 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στα Βριλήσσια και από τον Ιούλιο του 2015 είναι Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανθρώπινων Πόρων.

Έλλη Γκανάκου

Γενική Διευθύντρια Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου

Έλλη Γκανάκου

Η Έλλη Γκανάκου είναι Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου. Έχει πάρει MSc από τη σχολή Χημικών Μηχανικών του Imperial College του Λονδίνου και το πρώτο της πτυχίο από το University College του Λονδίνου.

Έχει 30ετή εμπειρία ως σύμβουλος, μελετήτρια και εισηγήτρια σε σεμινάρια και ημερίδες σχετικά με θέματα αλουμινίου. Έχει διετελέσει μέλος τεχνικών επιτροπών του ΕΛΟΤ και είναι μέλος επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου και της Εxecutive Committee της QUALICOAT.

Σίμος Ευθυμιάδης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εφοδιασμού & Εγκαταστάσεων, Revoil

Σίμος Ευθυμιάδης

O Σίμος Ευθυμιάδης είναι Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εφοδιασμού & Εγκαταστάσεων της Revoil Α.Ε.Ε.Π., είναι Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ενέργεια. Είναι πιστοποιημένος Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

O Σίμος Ευθυμιάδης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ενέργεια (MSc in Energy) από το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μ. Βρετανίας. Είναι πιστοποιημένος Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.) και Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Είναι Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης του τομέα Βιοκαυσίμων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Revoil Βιοκαύσιμα Α.Ε.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και ειδικότερα σε θέματα Ασφάλειας & Περιβάλλοντος. Εργάζεται στην Revoil Α.Ε.Ε.Π. από το 2007, υπηρετώντας σε διάφορες θέσεις ευθύνης (Τμήμα Τεχνικών Έργων Πρατηρίων, Τμήμα Α.Π.Ε., Διαχείριση Συστήματος ISO 14001), αναλαμβάνοντας το 2013 την θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εφοδιασμού & Εγκαταστάσεων.

Δρ. Νικόλαος Λιάπης

Διευθυντής Εκμετάλλευσης, ΕΛΙΝΟΙΛ

Δρ. Νικόλαος Λιάπης

Ο Δρ. Νίκος Λιάπης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και Διευθυντής Εκμετάλλευσης στην ΕΛΙΝΟΙΛ. Είναι συντονιστής της Επιτροπής Βιοκαυσίμων του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρ/δών Ελλάδας (ΣΕΕΠΕ) και μέλος των επιτροπών Διανομής, Αποθηκευτικών Χώρων και Υγιεινής και Ασφάλειας.

Ο Δρ. Νίκος Λιάπης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και εργάζεται στην ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ από το 1994 όπου κατείχε διάφορες θέσεις. Από το 2005 είναι Διευθυντής Εκμετάλλευσης. Κύριοι τομείς ευθύνης του είναι ο εφοδιασμός, η αποθήκευση και η διακίνηση των υγρών καυσίμων και λιπαντικών και η λειτουργία των αποθηκευτικών χώρων και των δεξαμενόπλοιων της εταιρίας. Είναι συντονιστής της Επιτροπής Βιοκαυσίμων του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρ/δών Ελλάδας (ΣΕΕΠΕ) και μέλος των επιτροπών Διανομής, Αποθηκευτικών Χώρων και Υγιεινής και Ασφάλειας.

Διετέλεσε εκπρόσωπος του EUROPEAN BIODIESEL BOARD (Σύνδέσμος των Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Βιοντήζελ) στην Ελλάδα, πρόεδρος της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Βιοκαυσίμων και μέλος της επιτροπής για τη στρατηγική ανάπτυξης των ενεργειακών καλλιεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι μέλος ΔΣ της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ).

Έχει εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ με θέμα την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίαδας καυσίμων. Έχει παρουσιάσει θέματα σχετικά με καύσιμα, βιοκαύσιμα και ναυτιλία σε αρκετά συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις.

Δημήτρης Μανδαλώζης

Διευθυντής Λειτουργίας Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου Α.Ε, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος
Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας (International Road Federation)

Δημήτρης Μανδαλώζης

O Δημήτρης Μανδαλώζης, διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του International Road Federation (IRF) και μέλος του Executive Board του ίδιου φορέα. Διατελεί επίσης Διευθυντής Στρατηγικής και Οργάνωσης της εταιρείας Λειτουργίας και Συντήρησης της Αττικής Οδού (Αττικές Διαδρομές A.E.).

Ο Δημήτρης Μανδαλώζης είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του International Road Federation (IRF) και μέλος του Executive Board του ίδιου φορέα. Διατελεί επίσης Διευθυντής Στρατηγικής και Οργάνωσης της εταιρείας Λειτουργίας και Συντήρησης της Αττικής Οδού (Αττικές Διαδρομές A.E.). Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με πολυετή επαγγελματική εμπειρία και κατέχει πιστοποιητικό Climate Change Leader από τον Βρετανικό Οργανισμό πιστοποίησης IEMA (Institute of Environmental Management & Assessment).

Κωνσταντίνος Μάντζιος

Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής, Ναυτικός Μηχανολόγος, Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Κωνσταντίνος Μάντζιος

Kωνσταντίνος Μάντζιος, Επιστημονικός Συνεργάτης της Boussias Communicatons . Είναι Ναυτικός Μηχανολόγος από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κάτοχος ΜΒΑ από την ΕΕΔΕ, Επικεφαλής επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής κατά ISO 14001 και Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801 καθώς και Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας κατά ISO 50001.

Βασίλης Νικολετόπουλος

Energy Expert, Natural Resources PC

Βασίλης Νικολετόπουλος

Ο Βασίλης Νικολετόπουλος είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας Natural Resources PC, μέσω της οποίας ειδικεύεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων στον τομέα των εξορύξεων, της ενέργειας και των υποδομών. Είναι επίσης Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης και Πωλήσεων της Premier Magnesia, LLC, USA, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Itamos Hydroelectric S.A. και Πρόεδρος του Ομίλου Magnesite Group of the European Association of Mining Industries, Brussels. Ο κ. Νικολετόπουλος έχει μια μακρά σταδιοδρομία σε διεθνείς επιχειρήσεις και ενώσεις, έχει συγγράψει τρία βιβλία και πολλά άρθρα και έχει δώσει διαλέξεις σε πολλές χώρες.

Γιάννα Νίκου

Επικεφαλής Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρμογής Δράσεων ΕΣΠΑ

Δρ. Έλενα Πριμικήρη

Δρ. Έλενα Πριμικήρη

Energy Expert, Senior Business Consultant on Sustainability, ECHMES Ltd.

Δρ. Έλενα Πριμικήρη

Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα βιωσιμότητας, Αρχιτέκτων Μηχανικός Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, MDesS, GSD Harvard Univesity, M.Sc. PhD, TCAUP, University of Michigan, USA.

Η Έλενα Πριμικήρη διετέλεσε Διευθύντρια στο Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς, όπου εργάστηκε από το 2006 έως το 2016. Κύριο αντικείμενο της διεύθυνσης ήταν ο σχεδιασμός και η προώθηση καινοτόμων πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της στήριξης της Πράσινης Επιχειρηματικότητας. Κατά τη 10ετή εμπειρία της στη διεύθυνση αυτή και υπό την εποπτεία της, η διεύθυνση απέσπασε αρκετές διακρίσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε πολλά ευρωπαϊκά project.

Ακαδημαϊκά, διαθέτει πλούσια διδακτική και ερευνητική εμπειρία σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας όπου κατείχε και θέση λέκτορα, ενώ συνεχίζει να είναι εισηγήτρια σε πλήθος διαλέξεων και ημερίδων με αντικείμενο τα περιβαλλοντικά θέματα, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σήμερα είναι Senior Business Consultant on Sustainability της Εταιρίας ECHMES ΕΠΕ, ενώ παράλληλα εκτελεί χρέη προέδρου της Επενδυτικής Επιτροπής στο Ελληνικό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης από το 2015. Λειτουργεί ως εξωτερικός συνεργάτης και σε πλήθος έργων σε συνεργασία με εξειδικευμένα προγράμματα και υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών (π.χ. UNEP-FI, ILO, etc.).

Αναστάσιος Τόσιoς

Επιχειρησιακός Διευθυντής Διανομής, Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής,
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ.)

Αναστάσιος Τόσιoς

Ο Αναστάσιος Τόσιος είναι Eπιχειρησιακός Διευθυντής Διανομής της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. (Ε.Δ.Α. Αττικής).

Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1995), με μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc.) στην Τεχνολογική Αλλαγή και Βιομηχανική Στρατηγική στο University of Manchester, Μεγάλη Βρετανία (1996), καθώς και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ALBA Graduate Business School, Αθήνα (2006) και στο Harvard Business School, Η.Π.Α. (2011).

Την περίοδο 2002-2012 κατείχε διαδοχικά τις θέσεις του Προϊστάμενου Μεγάλων Λογαριασμών/Υπεύθυνου Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, του Διευθυντή Πωλήσεων Μεγάλων Καταναλωτών και τέλος, του Διευθυντή Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Ε.Π.Α. Αττικής. Προγενέστερα, κατείχε θέσεις συμβούλου επιχειρήσεων (AΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.), μηχανικού πωλήσεων (TECHNICOOL Α.Ε.), ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών και διοίκησης (PRISMATECH Α.Ε., NEOSET Α.Ε.) στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ.), Εταίρος και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Φυσικού Αερίου του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ι.Ε.Ν.Ε.).

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Plant Magazine

Με την τιμητική Υποστήριξη

ΚΑΠΕ
Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων