Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Οργανισμοί, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πάροχοι Υπηρεσιών που έχουν να παρουσιάσουν καλές πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας και έχουν υλοποιηθεί έως και το τέλος Mαρτίου 2017.

Ειδικότερα, στα βραβεία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα:

 1. Ωφελούμενοι (ιδιοκτήτες, χρήστες) από Επιχειρήσεις ή Δημόσιους Οργανισμούς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 2. Μελετητές, κατασκευαστές, προμηθευτές εξοπλισμού, προγραμματιστές, εγκαταστάτες, διαχειριστές.
 3. Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (Ε.Ε.Υ. – ESCO’s) και σύμβουλοι επιχειρήσεων για τη διαχείριση ενέργειας.

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί. Υπεύθυνη για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα.

Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες.

Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία και τη συμμετοχή της εταιρείας στα βραβεία, έχετε αποδεχθεί τη διαδικασία αξιολόγησής τους και συμφωνείτε με τους όρους συμμετοχής των βραβείων.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 28/04/2017:

 • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.energyawards.gr, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Να έχει εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Boussias Communications, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας
 • Να έχει σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: jtsalikis@boussias.com

Ζητούμενα για την υποβολή υποψηφιότητας – Περιγραφή

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα (κείμενο έως 1.000 λέξεις):

 • Περιγράψτε την πρωτοβουλία – έργο, τα αποτελέσματα (αλλαγές, βελτιώσεις, ρυθμίσεις, ενεργειακά και οικονομικά αποτελέσματα, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη) καθώς και τη σύνδεση με τη στρατηγική της εταιρείας (του οργανισμού ή του πελάτη).
 • Αναφέρετε τους στόχους για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, τα αποδεικτικά στοιχεία της πρότυπης διαχείρισης ενέργειας και των αποτελεσμάτων, τις καινοτόμες δραστηριότητες που αναπτύξατε.
 • Περιγράψτε ποιες ήταν οι προκλήσεις ή τα εμπόδια που συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης και πώς τα ξεπεράσατε.
 • Αναφέρετε εάν υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες επανάληψης από τον ίδιο ή άλλους φορείς.
 • Περιγράψτε τις δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης της πρωτοβουλίας που έχετε πραγματοποιήσει.
 • Αναφέρετε ό,τι άλλο θεωρείτε πως αποτελεί σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης.

Κόστος υποψηφιότητας

Η πρώτη υποψηφιότητα: 350€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα: 200€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (1 υποψηφιότητα δωρεάν): 950€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία στο διαγωνισμό, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, ανεξαρτήτως από τον αριθμό υποψηφιοτήτων.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Κριτική Επιτροπή και οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Σχεδιασμός – Υλοποίηση – Οικονομική απόδοση της επένδυσης
 2. Σχεδιασμός – Υλοποίηση.
 3. Δημιουργικότητα και Καινοτομίες που εφαρμόστηκαν
 4. Αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν όσον αφορά:
  (συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία που έχουν εφαρμογή):
  • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh /έτος)
  • Εξοικονόμηση καυσίμων (klt / έτος)
  • Ετήσια εξοικονόμηση σε λειτουργικά έξοδα
  • Περίοδος αποπληρωμής επένδυσης
  • Επιφάνεια ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού σε m2
  • Αποφυγή έκλυσης CO2 (kg @ 0.512 kg/kwh)
 5. Επαναληψιμότητα – Δυνατότητα υλοποίησης από τρίτους
 6. Κοινωνικά & Περιβαλλοντικά Οφέλη – Επικοινωνία, Διάδοση και δέσμευση των εμπλεκομένων.

Κριτική επιτροπή

Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής έχουν επιλεγεί με κριτήριο το επαγγελματικό & επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία & εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης.

 1. Δρ. Γιώργος Αγερίδης, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής, Δ/ ντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
 2. Αλέξανδρος Αλιβιζάτος, General Manager Redex
 3. Κωνσταντίνος Βασιλικός, Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών υδροηλεκτρικών Έργων
 4. Δρ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ, Αντιδήμαρχος Βριλησσίων
 5. Έλλη Γκανάκου, Γενική Διευθύντρια Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου
 6. Σίμος Ευθυμιάδης,, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εφοδιασμού & Εγκαταστάσεων, Revoil
 7. Δρ. Νικόλαος Λιάπης, Διευθυντής Εκμετάλλευσης, ΕΛΙΝΟΙΛ
 8. Δημήτρης Μανδαλώζης, Διευθυντής Λειτουργίας Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου Α.Ε, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας (International Road Federation)
 9. Κωνσταντίνος Μάντζιος, Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής, Ναυτικός Μηχανολόγος, Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 10. Βασίλης Νικολετόπουλος, Energy Expert, Natural Resources PC
 11. Γιάννα Νίκου, Επικεφαλής Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρμογής Δράσεων ΕΣΠΑ
 12. Δρ. Έλενα Πριμικήρη, Energy Expert, Senior Business Consultant on Sustainability, ECHMES Ltd.
 13. Αναστάσιος Τόσιoς, Επιχειρησιακός Διευθυντής Διανομής Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ.)

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Plant Magazine

Με την τιμητική Υποστήριξη

ΚΑΠΕ
Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων