Κατηγορίες & βραβεία

Δείτε αναλυτικά όλες τις κατηγορίες των βραβείων!

1. Energy Efficiency Management

Συμμετοχή από επιχειρήσεις και παρόχους λύσεων που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές ενεργειακής διαχείρισης ή έχουν συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας.

1.1. Αchieving Net-Zero Annual Energy Usage

1.2. Energy & Fuel Efficiency

1.3. Renewable Energy Implementation Νew

1.4. BEMS, Building Automations – Smart Building Systems (metering – lighting control – HVAC & R systems)

1.5. Lighting Retrofit

1.6. Reduction / Minimization Emissions

1.7. Energy from Waste (thermal technologies)Νew

1.8. Energy Savings Performance Contract (ESPC)Νew

2. Energy Efficiency (Innovations & Technologies) Νew

Συμμετοχή από επιχειρήσεις και παρόχους που έχουν αναπτύξει (ή έχουν να επιδείξουν) καλές πρακτικές εφαρμογής σχετικής τεχνολογίας ή υπηρεσιών για την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας.

2.1. Smart Metering Technology

2.2. Energy Monitoring Technologies Νew

2.3. Smart Home Technologies Νew

2.4. Energy Intelligence Software

2.5. Mobile app Νew

3. Energy Efficiency Certification

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές εφαρμογής προτύπων ενεργειακής διαχείρισης, καθώς και από παρόχους των σχετικών υπηρεσιών.

3.1. LEED – BREAM Certification

3.2. ISO ΕΝ 50001 Certification

3.3. Restoration – Passive House

4. Energy Services Companies

Συμμετοχή από επιχειρήσεις ESCO’s για έργο που έχουν επιτελέσει με αποτελεσματικό και ανταποδοτικό τρόπο (ενεργειακά και οικονομικά).

5. Energy Efficient & Saving Products

Συμμετοχή από επιχειρήσεις για τα προϊόντα τους που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν με βάση την ενεργειακή τους απόδοση (υλικά κατασκευής και καταναλισκόμενη ενέργεια), στο συνολικό κύκλο ζωής τους.

6. Innovative Technologies for Smart Cities

Συμμετοχή από Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και παρόχους σχετικών τεχνολογιών που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές και τεχνολογίες που βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των υποδομών των πόλεων και οδηγούν στην προσέγγιση του όρου Smart City.

6.1. Energy Efficiency in Street Lighting

6.2. Energy Efficiency in Public Buildings

6.3. Energy Efficiency in Drinking Water Supply Network Νew

6.4. Energy Efficiency in Mobility

7. Energy Companies

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που παράγουν ή διαχειρίζονται ενέργεια (ηλεκτρική, ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, υδροηλεκτρική, υδατική, φυσικό αέριο κ.λπ.) και έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας:

  • Κατά την παραγωγική τους διαδικασία
  • Κατά την εφοδιαστική τους διαδικασία

Επίσης, συμμετοχή από παρόχους τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων.

8. Energy Storage Innovation Νew

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ηλεκτρική ενέργεια και συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων και στη βελτιστοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού τους. Επίσης, συμμετοχή από παρόχους σχετικής τεχνολογίας.

9. Cogeneration (Combined) Heat & Power

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, καθώς και για τους παρόχους σχετικής τεχνολογίας.

10. Energy Conservation

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν να επιδείξουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας, που στοχεύει στην:

  • Μείωση της καταναλισκομένης ενέργειας
  • Εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους από την αναβάθμιση των μηχανολογικών / κτηριακών υποδομών ή και μεταφορικών μέσων
  • Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
  • Βελτιστοποίηση των παραπάνω αποτελεσμάτων μέσω εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης προκειμένου να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να προβαίνουν σε αειφόρες πρακτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

11. Εnergy Efficiency

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας ως προτεραιότητα και έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές διαχείρισης ενέργειας. Επίσης, συμμετοχή από παρόχους σχετικών υπηρεσιών ή τεχνολογιών. Ειδικότερα, συμμετοχή με βάση την επιχειρηματική δραστηριότητα όπως αυτή κατηγοριοποιείται παρακάτω:

11.1. Λιανεμπόριο / Retail and Supermarkets Νew

11.2. Bιομηχανία / Industry

11.3. Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών / Food & Beverages

11.4. Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (Ηλεκτρική Ενέργεια, Φυσικό Αέριο, Ύδρευση, Επεξεργασία
αποβλήτων) / Utilities Νew

11.5. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Αεροπορικές, Ακτοπλοϊκές, Σιδηροδρομικές, ΚΤΕΛ, Οργανισμοί Αστικών Συγκοινωνιών, Μετρό, Τραμ) / Transportation

11.6. Υποδομές Μεταφορών (Αυτοκινητόδρομοι, Αεροδρόμια, Σιδηροδρομικά Δίκτυα, Λιμάνια) / Transportation Infrastructure

11.7. Μεταφορές / Fleet and Transportation Management Νew

11.8. Tηλεπικοινωνίες / Telecommunications

11.9. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / Banking & Finance Νew

11.10. Εμπορικά Κέντρα & Ξενοδοχεία / Shopping Centers & Hotels

11.11. Χώροι Στάθμευσης Αυτοκινήτων / Parking Facility Νew

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Plant Magazine

Με την τιμητική Υποστήριξη

ΚΑΠΕ
Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων